ROSIER EXECUTIVE SEARCH is in heel Nederland actief en is gespecialiseerd in de juiste bemensing van functies in de gebouwde omgeving en ruimtelijke inrichting waarbij de nadruk ligt op ruime ervaring en deskundigheid.

It Hiem 21

9022 CG Mantgum

M   06 516 306 85

T   (058) 250 26 03

F   (058) 250 26 04

E   info@rosiersearch.nl

KvK     243 360 83

CONTACT